צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Web Hosting
Web hosting package for SME's, which includes:

40 GB storage
400 GB bandwidth
1-click WordPress installation
WordPress toolkit
Security scanning installation
Intuitive Plesk control panel
DNS management
Website auto-optimized for search engines

$120.00 USD שנתי + $20.00 USD דמי התקנה